Vitajte vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach

sväté omše
nedeľa: 7:00, 8:00, 9:15, 10:30, 16:00, 18:00
pondelok – piatok: 7:00, 16:00, 18:00;   sobota: 7:00 a 18:00
kostol sa otvára každý deň ráno o 6:15 a popoludní o 15:30; v sobotu o 17:15

sviatosť zmierenia pred rannou a večernou sv. omšou, okrem nedele

duchovná služba chorým – požiadajte v sakristii; v nebezpečenstve 0918 913 111

kancelária pondelok – piatok 16:00-17:30 (nachádza sa v sakristii kostola)

telefón (055) 64 30 628    mobil 0907 552 095     email farnostsvgorazd@gmail.com

číslo bankového účtu 640347512/0200      SK20 0200 0000 0006 4034 7512

IČO 17146925                              DIČ 2022975922

Hriešnici najvyššieho stupňa, ktorí spáchali ťažké hriechy. Hriešnici, ktorí neodpovedali na všetko, čo s nimi Boh zamýšľal. A Boh s nimi vstúpil do príbehu dejín. … On náš Boh vstúpil do našich dejín.  My píšeme tento príbeh o milosti a hriechu a On kráča za nami. Toto je pokora Boha, Božia trpezlivosť, Božia láska. - z homílie pápeža Františka 17.12.2013